Czas najintensywniejszej regeneracji po porodzie to około 6 tygodni, fachowo określanych połogiem. W tym okresie dochodzi do obkurczenia mięśnia macicy [...]