Komórki macierzyste to pierwotne, niewyspecjalizowane komórki, które mają dużą zdolność do namnażania się i możliwość do przekształcania się w wyspecjalizowane komórki. Dzięki tym właściwościom mają coraz większe zastosowanie w medycynie...