Są coraz bardziej powszechne i uważa się je za przełomowe badania całej medycyny początku XXl wieku. We krwi kobiety ciężarnej znajduje się DNA, czyli materiał genetyczny pochodzenia płodowego – a...